Prisar pr. 2020

 

    PRISLISTE 2020


Medlemskontingent

kr. 400,-


Innskudd:

Disse priser gjelder ikke leietakere som har betalt innskudd  før 31.12.2013.


Tigningsrett kr. 2000,- / kr. 3000,-

Dette gjelder  alle, også de som har betalt innskudd før 31.12.2013.


Priser på innskudd          kr. 15000,-  er inkl. tegningsrett på kr. 2000,-

Priser på innskudd over   kr. 25000,-  er inkl. tegningsrett på kr. 3000,-


Innskudd, uten utrigger

A1 : 0,-

A2 : 15000,-

B1 : 15000,-


Innskudd, med uterigger og etter lengde på uterigger


6m uterigger

B2 : 30000,-

B3 : 30000,-

C1 : 30000,-


8m uterigger

C2 : 40000,-

D1 : 40000,-


10 m uterigger

D2 : 50000,-


Årsleie

Årsleien regnes center-center uterigger med følgende pris per bredde centimeter: 3,20


Båtplass - leigeplass

Pr. påbegynt måned (korttidsleige) kr. 600,-

Heilårsleige kr. 4.300,-

 

Slipping, inkl. bruk av høgtrykksvaskar

kr. 500,-   medlemmer som har fast båtplass (innskudd), eller som har helårsleie.

kr. 1200,- andre


Tillegg utover 3 dagar, pr. dag

kr. 100,- pr. dag, medlemmer

kr. 200,- pr. dag, andre


Utsetting/opptrekk av båt (mellom nausta)

kr. 0,- medlemmer

kr. 50,- andre


Gjestebryggja/Prestabryggja:

Pris pr. natt / døgn kr. 150,-

Bobiler, betaler det same som båt.


Dusj pr. gang

kr. 30,-


Strøm

kr. 1,20 per kwh


 

Vedtatt - på årsmøtet for 2018, mars 2019.

 

-STYRET-

 Copyright © All Rights Reserved