BÅTPLASS

Båtforeningen tilbyr utleige av båtplassar på månadsbasis.


For meir informasjon, sjå vår prisliste, eller kontakt havnesjef på:

magnus_ronning84@hotmail.com