Styret

 

Styret i Vikebygd MotorbåtforeningFormann: Trygve Holgersen


Sekretær: Egil Bjørnevik


Kasserer: Jan Alne


Havneansvarlig: Magnus Rønning


Områdeansvarlig: Karsten Veastad


Vara: Terje Dommersnes &

Geir Rasmussen


Valgkomite: Roger Bauge

& Vidar Maurangsnes 


Revisor: Valter Rasmussen

& Kjell Arne Nes

Valgkomite og revisor er ikke en del av styret