Prisar pr. 2021

 

    PRISLISTE 2021


Medlemskontingent

kr. 400,-


Innskot:

Teikningsrett kr. 2.000,- / kr. 3.000,-


Priser på innskot                     kr. 15.000,-  er inkl. teikningsrett på kr. 2.000,-

Priser på innskot frå og med    kr. 30.000,-  er inkl. teikningsrett på kr. 3.000,-


Innskot, utan utrigger

kr 15.000,-


Innskot med uterigger og etter lengde på uterigger


6m uterigger

kr. 30.000,-


8m uterigger

kr. 40.000,-


10m uterigger

kr. 60.000,-


Årsleige fast plass

Årsleige reknast center-center uterigger med følgande pris per bredde centimeter: 3,20


Båtplass - leigeplass

Pr. påbegynt måned kr. 600,-

 

Slipping, inkl. bruk av høgtrykksvaskar

kr. 500,-   medlemmer som har fast båtplass (innskot), eller medlemmer som har vært i foreningen i minst 1 år.
kr. 1.000,- øvrige medlemmer

kr. 1.200,- andre


Tillegg utover 3 dagar, pr. dag

kr. 100,- pr. dag, medlemmer

kr. 200,- pr. dag, andre


Utsetting/opptrekk av båt (mellom nausta)

kr. 0,- medlemmer

kr. 50,- andre


Gjestebryggja/Prestabryggja:

Pris pr. natt / døgn kr. 150,-

Bubiler, betaler det same som båt.


Strau

kr. 1,40 per kwh

Dugnadsplikt
Dette gjeld for dei som har fast båtplass (innskot).Gjeld per båtplass, 8 timer, verdsett til kr. 200,- per time.


 

Vedtatt - på årsmøtet for 2020, 14. april 2021.

 

-STYRET-